RI&E

RI&E opstellen en toetsen

Een RI&E is een risico-inventarisatie en -evaluatie. Deze is vanuit de Arbowet voor alle werkgevers met personeel verplicht. Tijdens de inventarisatie en evaluatie worden alle risico’s binnen een bedrijf vastgesteld; van fysieke tot veiligheidsrisico’s. Vervolgens wordt er een plan opgesteld hoe deze risico’s geminimaliseerd of voorkomen kunnen worden. 

In een organisatie vanaf 25 werknemers is het laten toetsen van de RI&E verplicht.

 

Opstellen RI&E

Protect stelt een volledig RI&E plan op voor bedrijven met meer dan 25 personen in dienst. We nemen alle risico’s van uw bedrijf door en zorgen voor een goed uitgedachte inventarisatie en evaluatie, die iedereen een veilige omgeving zal bieden.

 

Vanaf 25 werknemers

Wij stellen het RI&E plan specifiek op voor bedrijven met 25 of meer werknemers. Vanaf dit punt dient het plan namelijk door een arbo-kerndeskundige of gecertificeerde arbodienst getoetst te worden. Het plan dat wij opstellen voldoet aan de gestelde normen en richtlijnen. Dit biedt u een duidelijk plan, welke de risico’s binnen uw bedrijf goed in kaart brengt. Daarnaast is de keuring met een plan dat door Protect is opgesteld, sneller te doorlopen.

Toetsen risico-inventarisatie & evaluatie

De experts van Protect Groep hebben de kennis in huis om de RI&E te keuren. Heeft u de inventarisatie en evaluatie zelf opgesteld, of dit door een andere partij laten doen en wilt u deze onafhankelijk laten keuren? Dan staan we graag voor u klaar.

 

Voor het opstellen of toetsen van de RI&E, kunt u contact opnemen met de Protect Groep. We zijn thuis in de regelgeving binnen de Arbowet en staan u dan ook graag bij met advies of keuringen.

Contact